Kunstelaar laat experimenteren en evalueren. Ze creëert hiermee bewustwording rond uiteenlopende thema´s die haar aan het hart gaan, zoals de plastic soep, klimaatverandering en verbintenis.

 

De werkwijze die Kunstelaar toepast, houdt rekening met de 21e eeuwse vaardigheden en het overzicht van competenties van C-zicht (onderzoekend, creërend en reflecterend vermogen). We zien dat scholen steeds meer belang hechten aan vaardigheden zoals:

  • Samenwerken
  • Creativiteit
  • ICT-geletterdheid
  • Communiceren
  • Probleemoplossend vermogen
  • Kritisch denken
  • Sociale en culturele vaardigheden

Draai je een schoolproject rond een maatschappelijk thema en ben je benieuwd of Kunstelaar hierin past neem dan contact op.

 

Naast workshop Schaduwfiguren ontwerpen biedt Kunstelaar ook andere workshops aan.

Workshop Stencil art.

Streetart zie je tegenwoordig overal. We bekijken enkele voorbeelden van kunstenaars zoals Banksy en Vhils. We ontwerpen ons eigen stencil en maken een (groeps) kunstwerk of misschien wel op het schoolplein.

Workshop Plastic Soep

Het voornaamste doel van het schoolprogramma is betrokkenheid creëren bij het plastic afval probleem.  Na de uitleg gaan de kinderen zelf kunst maken van plastic afval. Ze gaan eerst zelf knutselmateriaal bij elkaar zoeken. Dit is voornamelijk zwerfafval dat zij buiten gaan zoeken of thuis verzamelen. Hierdoor ervaren zij het probleem zelf en werken meteen mee aan de oplossing door het zelf op te ruimen of te verzamelen.

Workshop Tekenen kan iedereen

In september worden er tijdens The Big Draw Nijmegen verschillende tekenworkshops aangeboden door verschillende kunstenaars. Na het festival is er ook nog genoeg tijd om te tekenen. Als het lekker weer is gaan we naar buiten om te tekenen. Wat we gaan tekenen is elke workshop weer een verrassing.

Workshops op maat.

Kunstelaar is veelzijdig en kan voor elk thema of voor elke doelgroep een workshop om maat uitvoeren. Neem vrijblijvend contact op en overleg wat de mogelijkheden zijn.